Sản phẩm

Bơm từ hóa chất Acom YDF

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng từ 2,22 - 3,6 m3 Cột áp 10 - 15 m

Bơm từ hóa chất Acom YD

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng từ 0,96 - 19,2 m3 Cột áp 2,4 - 21 m

Bơm từ hóa chất Acom YDL

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng từ 4,8 - 13,2 m3 Cột áp 15 - 30 m

Bơm thực phẩm GF

Vui lòng gọi

- Dải lưu lượng: (0 - 50) m3/h - Áp suất đầu xả max: 3 bar

bơm tich áp Ebara

Vui lòng gọi

lưu lượng tới 210 l/p Áp lực lên tới 51 m ( 5 bar )

bơm tích áp

Vui lòng gọi

lưu lượng lên tới 250 l/p Áp xuất 40 m

bơm áp lực GPA

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 40 l/p Áp suất max 30 m

Bơm định lượng BL 1,5

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 1,5Lít/h Áp suất đầu xả: 13 bar

Bơm định lượng BL 3

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 2,9 Lít/h Áp suất đầu xả: 8 bar

Bơm định lượng BL 5

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 5 Lít/h Áp suất đầu xả: 7 bar

Bơm định lượng BL 7

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 7,6 Lít/h Áp suất đầu xả: 3 bar

Bơm định lượng BL 10

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 10,8 Lít/h Áp suất đầu xả: 3 bar

Bơm định lượng BL 15

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 15,2 Lít/h Áp suất đầu xả: 1 bar

Bơm định lượng BL 20

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 18,3 Lít/h Áp suất đầu xả: 0,5 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LEG7 S2

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 60 Lít/h Áp suất đầu xả: 3 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LEJ7 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 37,9 L/H Áp xuất max: 5,5 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LEC6 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 25 L/H Áp xuất max: 5 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LEH6 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 18,9 L/H Áp xuất max: 7 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LDH4 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 30 L/H Áp xuất max: 2,6 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LCC4 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 10 L/H Áp xuất max: 3,5 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LD54 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 4,73 L/H Áp xuất max: 5,6 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LD04 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 3,8 L/H Áp xuất max: 5,6 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LD03 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 1,9 L/H Áp xuất max: 5,6 bar

bộ bơm dầu DIESEL ko có đồng hồ

Vui lòng gọi

Dùng bơm đầu DO, FO. lưu lượng đến 80 l/min

bộ bơm dầu DIESEL

Vui lòng gọi

Dùng bơm đầu DO, lưu lượng đến 80 l/min

bơm áp lực

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 32 - 48 l/p Áp suất max 30 - 35 m

Bơm nước thải SB

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 18 - 72 m3/h Áp suất max 9 - 23 m

Bơm nước thải SV

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 8 - 45 m3/h Áp suất max 6 - 16 m

Bơm nước thải JK

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 18 - 72 m3/h Áp suất max 9 - 23 m

Bơm nước thải DSK

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 24 - 132 m3/h Áp suất max 10 - 28 m

Bơm nước thải BAS

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 7 - 18 m3/h Áp suất max 6 - 11 m

Bơm nước thải BAV

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 10 - 20 m3/h Áp suất max 6 - 12 m

Bơm nước thải ADVS

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 18 - 64 m3/h Áp suất max 14 - 22 m

Bơm nước thải ADL

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 52 - 144 m3/h Áp suất max 12 - 24 m

Bơm nước thải TPV

Vui lòng gọi

Lưu lượng 1 - 8,4 m3/h Áp suất 1 - 7 m

Máy bơm đầu FO VISCOMAT - DC

Vui lòng gọi

lưu lượng dòng chảy 5 - 10 l/min

Máy bơm đầu FO VISCO-FLOWMAT

Vui lòng gọi

Lưu lượng dòng chảy 9 - 14 l/min

Máy bơm đầu VISCOMAT GEAR

Vui lòng gọi

lưu lượng dòng chảy từ 9 - 25 l/min

Máy bơm đầu FO VISCOMAT VANE

Vui lòng gọi

lưu lượng dòng chảy từ 25 - 50 l/min

Bơm định lượng OBL MB

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max từ 11 - 155 l/h, áp suất max từ 6 - 12 bar, dạng màng

Bơm định lượng OBL MC

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max từ 100-420 l/h, áp suất max từ 5-7 bar, dạng màng

Bơm định lượng OBL MD

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max từ 1-520 l/h, áp suất max từ 5-10 bar, dạng màng

Trang 1 / 4
Hiển thị

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh Hà Nội - Mr Công

Phòng kinh doanh Hà Nội - Mr Công

0912.563.975

Phòng Kinh doanh TP HCM

Phòng Kinh doanh TP HCM

0907.025.038

Thống kê

Đang online 8
Hôm nay 12
Hôm qua 47
Trong tuần 206
Trong tháng 855
Tổng cộng 190,376