Sản phẩm

Bơm từ hóa chất Acom YDF

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng từ 2,22 - 3,6 m3 Cột áp 10 - 15 m

Bơm từ hóa chất Acom YD

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng từ 0,96 - 19,2 m3 Cột áp 2,4 - 21 m

Bơm từ hóa chất Acom YDL

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng từ 4,8 - 13,2 m3 Cột áp 15 - 30 m

Bơm thực phẩm GF

Vui lòng gọi

- Dải lưu lượng: (0 - 50) m3/h - Áp suất đầu xả max: 3 bar

bơm tich áp Ebara

Vui lòng gọi

lưu lượng tới 210 l/p Áp lực lên tới 51 m ( 5 bar )

bơm tích áp

Vui lòng gọi

lưu lượng lên tới 250 l/p Áp xuất 40 m

bơm áp lực GPA

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 40 l/p Áp suất max 30 m

Bơm định lượng BL 1,5

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 1,5Lít/h Áp suất đầu xả: 13 bar

Bơm định lượng BL 3

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 2,9 Lít/h Áp suất đầu xả: 8 bar

Bơm định lượng BL 5

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 5 Lít/h Áp suất đầu xả: 7 bar

Bơm định lượng BL 7

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 7,6 Lít/h Áp suất đầu xả: 3 bar

Bơm định lượng BL 10

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 10,8 Lít/h Áp suất đầu xả: 3 bar

Bơm định lượng BL 15

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 15,2 Lít/h Áp suất đầu xả: 1 bar

Bơm định lượng BL 20

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 18,3 Lít/h Áp suất đầu xả: 0,5 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LEG7 S2

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max 60 Lít/h Áp suất đầu xả: 3 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LEJ7 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 37,9 L/H Áp xuất max: 5,5 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LEC6 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 25 L/H Áp xuất max: 5 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LEH6 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 18,9 L/H Áp xuất max: 7 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LDH4 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 30 L/H Áp xuất max: 2,6 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LCC4 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 10 L/H Áp xuất max: 3,5 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LD54 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 4,73 L/H Áp xuất max: 5,6 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LD04 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 3,8 L/H Áp xuất max: 5,6 bar

Bơm định lượng Pulsafeeder - LD03 S2

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 1,9 L/H Áp xuất max: 5,6 bar

bộ bơm dầu DIESEL ko có đồng hồ

Vui lòng gọi

Dùng bơm đầu DO, FO. lưu lượng đến 80 l/min

bộ bơm dầu DIESEL

Vui lòng gọi

Dùng bơm đầu DO, lưu lượng đến 80 l/min

bơm áp lực

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 32 - 48 l/p Áp suất max 30 - 35 m

Bơm nước thải SB

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 18 - 72 m3/h Áp suất max 9 - 23 m

Bơm nước thải SV

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 8 - 45 m3/h Áp suất max 6 - 16 m

Bơm nước thải JK

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 18 - 72 m3/h Áp suất max 9 - 23 m

Bơm nước thải DSK

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 24 - 132 m3/h Áp suất max 10 - 28 m

Bơm nước thải BAS

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 7 - 18 m3/h Áp suất max 6 - 11 m

Bơm nước thải BAV

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 10 - 20 m3/h Áp suất max 6 - 12 m

Bơm nước thải ADVS

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 18 - 64 m3/h Áp suất max 14 - 22 m

Bơm nước thải ADL

Vui lòng gọi

Lưu lượng max 52 - 144 m3/h Áp suất max 12 - 24 m

Bơm nước thải TPV

Vui lòng gọi

Lưu lượng 1 - 8,4 m3/h Áp suất 1 - 7 m

Máy bơm đầu FO VISCOMAT - DC

Vui lòng gọi

lưu lượng dòng chảy 5 - 10 l/min

Máy bơm đầu FO VISCO-FLOWMAT

Vui lòng gọi

Lưu lượng dòng chảy 9 - 14 l/min

Máy bơm đầu VISCOMAT GEAR

Vui lòng gọi

lưu lượng dòng chảy từ 9 - 25 l/min

Máy bơm đầu FO VISCOMAT VANE

Vui lòng gọi

lưu lượng dòng chảy từ 25 - 50 l/min

Bơm định lượng OBL MB

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max từ 11 - 155 l/h, áp suất max từ 6 - 12 bar, dạng màng

Bơm định lượng OBL MC

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max từ 100-420 l/h, áp suất max từ 5-7 bar, dạng màng

Bơm định lượng OBL MD

Vui lòng gọi

Dải lưu lượng max từ 1-520 l/h, áp suất max từ 5-10 bar, dạng màng

Trang 1 / 4
Hiển thị

Hổ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh Hà Nội - Mr Công

Phòng kinh doanh Hà Nội - Mr Công

0912.563.975

Phòng Kinh doanh TP HCM

Phòng Kinh doanh TP HCM

0907.025.038

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

Thống kê

Đang online 29
Hôm nay 45
Hôm qua 24
Trong tuần 286
Trong tháng 1,352
Tổng cộng 180,482